Co je to UX a proč by vás to mělo zajímat?

UX (User experience) je uživatelská zkušenost či zážitek, který máte, když používáte web, e-shop či aplikaci. Jde o to, jak se při tom cítíte a jak snadno a pohodlně vám to jde.

Co je to UX a proč by vás to mělo zajímat?

Proč je UX důležité?

Když je UX dobré, zákazníci si užívají interakci s vaším produktem a pravděpodobně se k němu vrátí nebo doporučí svým známým. Naopak, pokud je špatné, zákazníci mohou být frustrovaní a odejdou ke konkurenci.

Dobré UX nejen zvyšuje spokojenost zákazníků, ale také podporuje vyšší míru konverzí, protože lidé mají tendenci snáze dokončovat nákupy a registrace. Navíc snižuje náklady na zákaznickou podporu, protože intuitivní a snadno použitelné produkty vyžadují méně asistence. A v neposlední řadě může poskytnout vašemu produktu konkurenční výhodu. Ve světě, kde je vysoká konkurence a uživatelé mají spoustu možností, je perfektní UX klíčem k úspěchu.

Nejčastější metody UX designéra

 • Analýza dat, ověření hypotéz, UX výzkum
 • Persona
 • Informační architektura
 • Wireframy
 • Prototypy
 • UX analýza
 • Uživatelské testování
 • A/B testování

Pojďme se na tyto metody podívat podrobněji:

Analýza dat, ověření hypotéz, UX výzkum

Fáze objevování, představuje základní kámen v UX designovém procesu. Jedná se o první etapu, v níž se designéři snaží pochopit a definovat problém, který mají za úkol vyřešit. Tato fáze zahrnuje širokou škálu metod sběru dat, jako je výzkum uživatelů, sekundární výzkum, analýza konkurence, průzkum trhu a ověřování hypotéz, které pomáhají týmu pochopit, kdo jsou jejich uživatelé, jaké jsou jejich potřeby a jaké jsou jejich cíle.

Hlavním cílem fáze objevování je shromáždit co nejvíce relevantních informací, které pomohou týmu vytvořit efektivní a uživatelsky přívětivé řešení. Tato fáze také pomáhá stanovit cíle a očekávání projektu, definovat měřitelné ukazatele úspěchu a identifikovat možné překážky a výzvy, které by mohly v průběhu projektu vzniknout.

V rámci UX výzkumu se snažíme odpovědět na několik klíčových otázek:

 • Jaký je hlavní účel projektu?
 • Jaké jsou potřeby a požadavky uživatelů?
 • Jaké jsou uživatelské zkušenosti s podobnými projekty?
 • Jaká jsou očekávání uživatelů od nového projektu?
 • Jaké jsou hlavní překážky, které uživatele brání v používání nového projektu?

Persona

Fiktivní profil uživatele, který představuje cílovou skupinu vašeho webu. Je vytvořena tak, aby reprezentovala potřeby, přání a motivace skutečných uživatelů. Používá k tomu, aby pomohla designérům a vývojářům při rozhodování o tom, jak navrhnout produkt nebo službu, která bude pro uživatele užitečná a snadno použitelná. Pokud produkt či službu designujete pro jinou cílovou skupinu, než na kterou cílíte, projekt nebude s největší pravděpodobností úspěšný.

Informační architektura

Se zabývá strukturou webu a uspořádáním jeho obsahu. Cílem je vytvořit strukturu, která je intuitivní, snadno použitelná a zajišťuje, že uživatelé snadno najdou požadované informace.

Wireframy

Neboli drátěné modely jsou jednoduché statické vizualizace, které představují rozložení prvků a strukturu na stránce bez detailního grafického zpracování. Pomocí drátěných modelů designéři mohou vytvořit různé varianty rozložení obsahu a funkcí na stránce a jednoduše testovat, jak různé verze ovlivňují uživatelskou zkušenost. Následně lze z těchto drátěných modelů vybrat tu nejvhodnější verzi a postupovat ke tvorbě prototypu.

Prototypy

Slouží k simulaci uživatelské interakce s webem. Jsou výborným nástrojem pro uživatelské testování a získání zpětné vazby od uživatelů. V rámci procesu UX designu je získání zpětné vazby od uživatelů zásadní. Tento opakující se proces zahrnuje opakované prototypování, testování, vyhodnocení a vylepšování návrhu. Drátěné modely a prototypy jsou při tomto přístupu nepostradatelné, protože poskytují rychlý a nákladově efektivní způsob, jak vizualizovat a testovat nápady a hypotézy ještě předtím, než vstoupí do náročné a nákladné fáze vývoje webu.

UX analýza

Odhalí skryté překážky, na které uživatelé mohou při používání vašeho webu narážet. Analyzujeme faktory, jako je jednoduchost, přístupnost, srozumitelnost, přehlednost, celkový design, rychlost načítání a bezpečnost, abychom zjistili, zda web splňuje očekávání a potřeby uživatelů. Výstupem je přehledný dokument se souhrnem problémů společně s návrhy jejich řešení, které následně můžete předat svému vývojáři.

Uživatelské testování

Známé také jako testování použitelnosti, je metoda, kde s reálnými uživateli procházíme web podle předem stanoveného scénáře a sledujeme jejich chování. Cílem je zjistit, zda uživatelé webu rozumí a dokáží ho používat. Tato metoda vám umožní ověřit domněnky a hypotézy o používání vašeho webu a identifikovat kritické chyby. Uživatelské testování provádíme u nás ve vyzkumak.cz ve vlastní plně vybavené UX laboratoři. Více informací naleznete zde.

A/B testování

Také nazýváme split testování, je metoda, kdy porovnáváme dvě různé verze webové stránky s cílem zjistit, která verze má lepší výkon a dosahuje požadovaných cílů, zjednodušeně řečeno, která funguje lépe.


Ux nebo UI

UI nebo UX?

Rozdíl mezi UI (User Interface) a UX (User Experience) je v tom, jak se každý z nich vztahuje k produktu nebo službě.

UI – User Interface (Uživatelské rozhraní):

Se zaměřuje na vzhled produktu – jeho vizuální prezentaci a interaktivní prvky. Zahrnuje barvy, tvar tlačítek, typografii, grafiku, rozložení prvků, animace a vše, co uživatel vidí a s čím interaguje na obrazovce. UI designéři se snaží vytvořit rozhraní, které je nejen esteticky přitažlivé, ale také intuitivně použitelné.

UX – User Experience (Uživatelská zkušenost):

Se věnuje celkovému zážitku uživatele při interakci s produktem nebo službou. To zahrnuje nejen UI, ale i další aspekty, jako je uživatelská přívětivost, přístupnost, efektivita a celková spokojenost uživatele. UX designéři se zaměřují na pochopení potřeb uživatelů, optimalizaci procesů a zajištění hladkého a uspokojujícího uživatelského zážitku.

 • Při návrhu mobilní aplikace UI designér rozhoduje o tom, jak bude tlačítko pro přihlášení vypadat (jeho barva, tvar, umístění).
 • UX designér se zaměřuje na to, jak snadné a příjemné je pro uživatele se přihlásit (kolik kroků je potřeba, jak rychle to jde, jaké pocity má uživatel během procesu).

UI a UX jsou úzce propojené a oba jsou klíčové pro úspěch produktu. Dobrý UI je důležitý pro atraktivní a přístupnou prezentaci, zatímco kvalitní UX zajistí, že celkový zážitek uživatele bude pozitivní.

Shrnutí

UX design, neboli design uživatelské zkušenosti, je klíčový pro úspěch jakéhokoli digitálního produktu, protože přímo ovlivňuje, jak uživatelé s produktem interagují a jak se při jeho používání cítí. Dobré UX vede k vyšší spokojenosti uživatelů, což se promítá do zvýšení konverzí a uživatelské věrnosti.

O autorovi

Jakub Bukáček

Jakub Bukáček

UX/UI designer

Jsem ten, kdo se nepozorovaně plíží mezi pixely a stará se o to, aby vaše digitální produkty byly srozumitelné, intuitivní a snadno použitelné. Mám za sebou více než 20 let zkušeností a spoustu úspěšných projektů, co šlapou jak švýcarské hodinky. Tak co, máte pro mě nějaký UX oříšek?

Přihlášení do klubu výzkumníků

Podělíme se o naše zkušenosti a budeme vás pravidelně zásobovat zajímavostmi ze světa UX. Dozvíte se například:

Praktické rady, jak si sami otestovat web, e-shop či aplikaci

Novinky, trendy a zajímavosti ze světa UX

Informace o námi pořádaných UX workshopech

Adresa

17. listopadu 1
Říčany, 251 01

Zobrazit na mapě

Provozuje: SECTOR 31 s.r.o. IČ: 26416697 DIČ: CZ26416697 Fakturační adresa: Náměstí Smiřických 29, Kostelec nad Černými lesy, 281 63

Ochrana osobních údajů