ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje střežíme jako oko v hlavě. Proto jsme si pro vás připravili tyto zásady zpracování osobních údajů a prosíme, pečlivě si je přečtěte.

Jsme společnost SECTOR 31 s.r.o., IČO: 264 16 697, se sídlem Kostelec nad Černými lesy, Nám. Smiřických čp 29, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 80539 („my “) a jsme správcem vašich osobních údajů. Toto jsou naše zásady zpracování osobních údajů („Zásady “) pro web www.vyzkumak.cz („Web “). Pokud jste naším klientem, najdete další informace o tom, jak pracujeme s vašimi údaji, na webu www.s31.cz.

Kdybyste nás chtěli kontaktovat, využijte k tomu prosím tyto kontaktní údaje:

 • Adresa: Kostelec nad Černými lesy, Nám. Smiřických čp. 29
 • E-mail: [email protected]
 • Telefon: +420 320 697 060

Tyto Zásady jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o obecném nařízení o ochraně osobních údajů (víc vám asi spíš řekne zkratka GDPR) a najdete v nich informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, pokud jste návštěvník Webu anebo pokud se u nás chcete registrovat jako tester.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

 1. základní identifikační údaje – sloužící k vaší jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci jako subjektu údajů (např. jméno a příjmení a/nebo obchodní firma, datum narození, pokud bude uvedeno, identifikační číslo a adresa sídla či bydliště);
 2. kontaktní údaje – telefonní číslo a e-mailová adresa;
 3. informace ze vzájemné komunikace a z formulářů – informace z e-mailů, ze záznamů telefonických hovorů nebo kontaktních formulářů při komunikaci s námi, obsah naší komunikace;
 4. cookies – více informací k nim najdete dále v části „Jak je to s cookies?“

Musíte nám vaše osobní údaje poskytnout?

Někdy ano, protože to bez nich zkrátka nejde. Například pokud máte zájem se registrovat jako tester, vaše osobní údaje potřebujeme, abychom Vás mohli v kontaktovat, když to bude potřeba.

Proč vaše osobní údaje zpracováváme?

Naší povinností je vás informovat, z jakých důvodů vaše osobní údaje zpracováváme. Každý z nich musí být podložen právním základem zpracování.

U nás jde o tyto:

 1. Plnění smlouvy nebo přijetí opatření před uzavřením smlouvy – osobní údaje z tohoto důvodu zpracováváme proto, abychom vám mohli uzavřít smlouvu, na základě které pro nás budete provádět testování.
 2. Náš oprávněný zájem – vaše osobní údaje zpracováváme i proto, že nám to umožňuje náš oprávněný zájem. Díky tomu vám můžeme třeba podniknout příslušné kroky při výkonu nebo obhajobě našich práv.
 3. Dáváte nám souhlas k zasílání obchodních sdělení – pokud nám ke zpracování udělíte souhlas, máte právo jej kdykoliv odvolat, a to jednoduše e-mailem na [email protected] . Nicméně, ani po uplynutí doby, pro kterou jste se zpracováním vašich osobních údajů souhlasili, nejsme povinni smazat všechny vaše osobní údaje. Můžeme si ponechat ty, u kterých nám to umožňuje náš oprávněný zájem nebo nám to přikazuje zákon. Pokud souhlas odvoláte, nemá to vliv na zákonnost zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

Jak dlouho budeme vaše osobní údaje uchovávat?

Osobní údaje zpracováváme a ukládáme po dobu trvání smlouvy. Dále pak po dobu 3 let od skončení tohoto smluvního vztahu (zpravidla od poskytnutí služeb), není-li dále stanoveno jinak.

Osobní údaje zpracovávané za účelem obhajoby našich právních nároků v soudních, mimosoudních
a vykonávacích řízeních zpracováváme po dobu 15 let od skončení obchodního vztahu mezi námi, což odpovídá nejdelší možné promlčecí lhůtě podle právních předpisů.

Osobní údaje, které zpracováváme na základě vašeho souhlasu, zpracováváme po dobu udělení takového souhlasu. Ještě jednou ale upozorňujeme na to, že ani v případě odvolání souhlasu nejsme povinni smazat všechny vaše osobní údaje – můžeme si potom ponechat ty, u kterých nám to umožňuje náš oprávněný zájem anebo zákon.

Jak je to s cookies?

Aby náš Web fungoval tak skvěle, jak jste zvyklí, používáme soubory cookies. Jde o malé textové soubory, které dokážou zaznamenat určité specifické informace z vašich návštěv našeho Webu. Každý typ cookies má svůj účel. My používáme následující kategorie cookies:

 1. Základní (nezbytné) cookies . Díky nim náš Web správně funguje a umožňuje vám využívat jeho nezbytných funkcí. S těmito cookies nemusíte souhlasit a ani je nemůžete odmítnout.
 2. Analytické cookies. Slouží k sestavování statistik a přehledů. Jejich pomocí sledujeme návštěvnost Webu i to, odkud jste se na něj dostali. K použití těchto cookies potřebujeme váš souhlas, který nám můžete udělit prostřednictvím cookies lišty. I ty můžete kdykoliv odmítnout, tady.
 3. Marketingové cookies. Umožňují nám přizpůsobovat nabídku našich služeb vašim potřebám. Díky nim můžeme třeba nabízet služby prostřednictvím cílené reklamy včetně nástrojů třetích stran. K tomu ale opět potřebujeme váš souhlas, který nám můžete udělit prostřednictvím cookies lišty. Odmítnutí pak případně můžete provést zde.

Jaké konkrétní cookies využíváme?

Zobrazit přehled a nastavení

Kdo má kromě nás k vašim osobním údajům také přístup?

Aby Web fungoval co možná nejvíce efektivně a my mohli řádně plnit naše smluvní povinnosti, předáváme osobní údaje také některým externím subjektům. V rámci tohoto předávání může docházet i ke zpracování vašich osobních údajů.

Ničeho se však nebojte, naši dodavatelé jsou oprávněni s osobními údaji nakládat pouze pro účely činností, které pro nás vykonávají. Představte si pod nimi třeba naši paní účetní či poskytovatele IT služeb. Konkrétně se jedná o tyto subjekty:

 1. VSHosting s.r.o.
 2. ACTIVE 24, s.r.o.
 3. Greendata s.r.o.
 4. ECOMAIL.CZ, s.r.o.

Vaše osobní údaje můžeme výjimečně také předat orgánům veřejné moci, pokud to bude v našem zájmu nebo pokud nás o to požádají.

Protože využíváme pokročilých nástrojů pro zdokonalování našeho Webu a služeb, mohou být některé vaše osobní údaje předávány do třetích zemí mimo Evropskou unii. Takové osobní údaje však předáváme vždy za dodržení všech standardů náležité péče o osobní údaje a za předpokladu, že je příjemce vašich osobních údajů vázán standardními smluvními duložkami EU o ochraně osobních údajů nebo že poskytl jinou vhodnou záruku ochrany osobních údajů. V případě využití služeb společnosti Google (např. Google Analytics) jsou veškeré služby nastaveny tak, aby byl minimalizován rozsah předávaných osobních údajů, zejména dochází již na straně našich serverů k anonymizaci IP adresy uživatelů a tento osobní údaj tak není v této souvislosti předáván do třetích zemí.

Jaká máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva?

GDPR vám dává mnoho práv. Pojďme se tedy mrknout, která to jsou.

Můžete po nás například požadovat, abychom vám sdělili, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, a pokud nás o to požádáte, musíme vám k nim umožnit také přístup.

Můžete po nás požadovat též opravu nesprávných údajů či doplnění údajů neúplných.

Za určitých podmínek jsme také povinni vymazat vaše osobní údaje nebo omezit jejich zpracování, pokud nás o to požádáte.

Máte-li podezření, že dochází k nezákonnému zpracování vašich osobních údajů, máte možnost podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Kromě toho máte i právo podat námitku, a to v případě, že vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu. Tuto námitku je možné vznést zasláním na naši kontaktní adresu nebo na e-mail [email protected] . My ji pak nejpozději do jednoho měsíce od obdržení vyhodnotíme.

Máte-li jakékoliv další otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, kdykoliv nám napište na [email protected] a my vám co možná nejdřív odpovíme.

Tyto Zásady platí od 1. 1. 2023.

Adresa

17. listopadu 1
Říčany, 251 01

Zobrazit na mapě

Provozuje: SECTOR 31 s.r.o. IČ: 26416697 DIČ: CZ26416697 Fakturační adresa: Náměstí Smiřických 29, Kostelec nad Černými lesy, 281 63

Ochrana osobních údajů